top of page

Ergonomiset työvälineet

Ergonomia parantaa tutkitusti työn tuloksia ja kaiken työhön liittyvän toiminnan tehoa. Se tarkoittaa
työympäristön ja -olosuhteiden, laitteiden ja järjestelmien kehittämistä jo suunnitteluvaiheesta alkaen niin, että tapaturmien riski ja ihmisen terveydelle haitallinen kuormitus minimoidaan. Kaikille
tuttu esimerkki ergonomisesti suunnitellusta työvälineestä on rannetuettu hiirimatto: rannetuki
suojelee rannetta rasitusvammoilta ja näin ollen auttaa ylläpitämään työntekijän työkykyä,
vähentää sairauspoissaolojen määrää ja pienentää niistä aiheutuvia kuluja. Ergonomiset
toimistotarvikkeet ovat kuitenkin vain yksi puoli kokonaisuudesta. Ergonomia jaetaan yleensä
kolmeen osa-alueeseen: fyysinen ergonomia, kognitiivinen ergonomia, ja organisatorinen
ergonomia.

Fyysinen ergonomia tähtää ennen kaikkea tuki- ja liikuntaelinten vammojen ja sairauksien
ehkäisyyn. Erityisen tärkeää on huolehtia selän hyvinvoinnista. Yksinkertaisimmillaan tällainen
työväline on oikeanlainen toimistotuoli. Nykyään moni kuitenkin valitsee tehdä työtä seisten, vaikka
mahdollisuus istuenkin tekemiseen olisi olemassa. Pelkkä paikallaan seisominenkin on silti
kuormittavaa. Seisomisen aiheuttamaa kuormitusta vähentää esimerkiksi korkeussäädettävä
sähköpöytä tai jalkojen alle asetettava aktivointilauta, jolloin liikeradat monipuolistuvat ja
yksipuolisten toistojen määrä vähenee. Avainasemassa on siis työvälineiden valinta työtehtävien
mukaan.

Kognitiivinen ergonomia tarkoittaa aivojen ylikuormituksen minimointia eli henkisistä voimavaroista
huolehtimista. Ihmisen kyky muistaa, oppia, ymmärtää, tehdä päätöksiä, havainnoida ja ratkaista
ongelmia ovat kaikki asioita, joita tarvitaan hyvän työnjäljen aikaansaamiseksi. Stressaava
työympäristö, turhat häiriötekijät, kiire, työn heikko organisointi ja vaikeakäyttöiset työvälineet ovat
esimerkkejä asioista, jotka lisäävät kognitiivista ylikuormitusta. Tällöin työnjälki kärsii ja työntekijän
jaksaminen heikkenee. Kognitiivinen ylikuormitus voi johtaa esimerkiksi heikentyneeseen
vastustuskykyyn tai pahimmillaan jopa masennukseen. On siis tärkeää muistaa, että työntekijän
hyvinvointi tulee järjestyksessä ennen hyvää työnjälkeä. Yksinkertaisimmillaan tähän tarkoitukseen
sopiva tuote on toimiston käytävälle asennettu juomavesiautomaatti.

Organisatorinen ergonomia tarkoittaa yrityksen tai organisaation sosiaalisen puolen ja hallinnon
toimintojen optimointia. Toiminta on tehokkaampaa ja kaikille mielekkäämpää, kun esimerkiksi
työnjako ja tauotus on selkeästi sovittu yhteisiä pelisääntöjä noudattaen. Kun vaikkapa
tarvikehankinnat ovat jokaisen työntekijän sijaan tietyn tahon vastuulla, ovat hankinnat
todennäköisemmin tarpeellisia, oikean suuruisia ja paremmin tiettyyn työtehtävään kohdennettuja.
Lisäksi selkeät ohjeistukset ja työnjako edesauttavat ja ylläpitävät positiivista ja avointa ilmapiiriä
työpaikalla. On kaikkien etu, kun työntekijöiden mielipiteitä kuunnellaan, heidät otetaan mukaan
ongelmien ratkaisuun ja heille annetaan mahdollisuus esimerkiksi vaikuttaa omiin työvuoroihinsa.
Työt sujuvat paremmin ja tehokkaammin, kun aamupalaverin jälkeen valkotaulu on koristeltu
hymynaamoin savuavien korvien sijaan.

Verkkokauppaan

bottom of page